Yargıtay’dan ‘nişan bozma’ sonucu: Rezil olma tazminatı!

baboli

Global Mod
Global Mod
Yargıtay’dan ‘nişan bozma’ sonucu: Rezil olma tazminatı!
Gelin adayı ile damat adayının ailelerinin arbede etmesi kararı nişan atan gençler mahkeme yollarını aşındırdı. yıllar süren davada çıkan olaylar sebebiyle komşularına rezil olan, etrafına küçük düştüğünü belirten genç kız ve annesine manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmedildi. Yargıtay’da ‘rezil olma’ tazminatının meblağının yüksek olduğuna dikkat çekerek sonucu bozdu.

22 yaşındaki damat adayı ile 18 yaşındaki genç kız, ailelerinin de isteğiyle nişanlandı. Çiftler içinde yaşanılan tartışmalar üzerine damat adayının ailesi, gelin adayının meskenine gitti. Çıkan olaylarda teze göre, damat tarafı, gelin ve annesini darp etti.

‘KOMŞULARA REZİL OLDUK’

Nişanın bozulmasıyla sonuçlanan olayların akabinde açılan davada damat adayı ve annesi cezaya çarptırıldı. Olaylar sebebiyle komşularına karşı rezil olduklarını, etraflarına küçük düştüklerini belirten 18 yaşındaki gelin adayı ile annesi, toplam 30 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

DARP EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Asliye Hukuk Mahkemesi’nde söz veren davacı genç kız, 18 yaşında iken nişanlandığını, nişanlılık sürecinde ortalarında kimi meseleler yaşandığını, olay günü davalıların konutuna gelip yaşanan tartışmalar kararında darp edildiğini öne sürdü. Davalıların 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama kararında ‘kasten yaralama hatası’ndan ceza aldıklarını, bütün komşularına ve etraflarına karşı küçük düştüğünü lisana getirdi.

DAMAT ADAYI VE ANNESİ ARGÜMANLARI REDDETTİ

Davacı kız faydasına 30 bin annesi için 10 bin TL manevi tazminat ödenmesi talep edildi. Davalılar damat adayı ile annesi ise argümanları reddetti. Tarafları dinleyen Mahkeme, komşularına rezil olan genç kız için 8 bin annesi için 11 bin TL manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Davalılar sonucu temyiz edince devreye giren Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, manevi tazminat meblağını fazla bularak sonucu bozdu. bir daha yapılan yargılamada mahkeme birinci kararında direndi. Davalılar bu sonucu da temyiz edince devreye bu kere Yargıtay Hukuk Genel Heyeti girdi.

Emsal nitelikteki kararda; “Hâkim manevi tazminatın ölçüsünü tayin ederken atak teşkil eden hareket ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve öbür toplumsal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır.” tabirlerine yer verildi.

‘REZİL OLMA TAZMİNATI’ ÖDENECEK

Mahkemece verilen tazminat meblağının fazla olduğunun açıklandıği Yargıtay Hukuk Genel Şurası sonucunda şu biçimde denildi:

“Miktarın belirlenmesinde her olaya bakılırsa değişebilecek özel hâl ve koşulların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyecek niçinler karar yerinde objektif olarak göstermelidir.

Manevi tazminat bir ceza olmadığı üzere mal varlığı hukukuna dair bir zararın karşılanmasını da gaye edinmemiştir. O hâlde bu tazminatın sonu onun emeline bakılırsa belirlenmelidir. Takdir edilecek ölçü, mevcut durumda elde edilmek istenilen tatmin hissinin tesirine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. Tüm bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olay incelendiğinde; davalıların davacılara yönelik gerçekleştirdiği fiillerin sıradan tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralama niteliğinde olduğu konusunda mahallî mahkeme ile Özel Daire içinde bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Ancak olay tarihi, olayın gelişim biçimi, davacıların faydalanma derecesi ile tarafların toplumsal ve ekonomik durumları dikkate alındığında davacılar lehine hükmedilen manevi tazminat ölçüsünün fazla olduğu kanaatine varılmıştır. Hâl bu biçimde olunca; tarafların karşılıklı argüman ve savunmalarına, belgedeki tutanak ve ispatlara, bozma sonucunda açıklanan gerektirici niçinlere bakılırsa, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma sonucuna uyulması gerekirken, evvelki kararda direnilmesi tarz ve yasaya karşıttır.”
 
Üst