Öğretmenlik Meslek Basamakları Yazılı İmtihanı hafta sonu yapılacak!

KriptoKamil

New member
Öğretmenlik Meslek Basamakları Yazılı İmtihanı, 81 vilayette 1489 okulda 28 bin 650 salonda saat 10.00’da merkezi sistemle tek oturum halinde yapılacak.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve imtihan müddeti 150 dakika olacak. İmtihan giriş evrakı ile kimlik denetimlerinin ve salonlara yerleştirmenin vaktinde yapılabilmesi için adaylar saat 9.30’da imtihana katılacakları binada hazır bulunacak.

Sınavın kıymetlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış yanıtlar, gerçek karşılık sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı imtihanda, her soru eşit puan yüküne sahip olacak.

Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022’de ilan edilecek.

EĞİTİM ÖĞRETİM TAZİNATI VE HER UNVAN İÇİN BİR DERECE ALACAKLAR


Milli Eğitim Bakanlığınca, 3 Şubat 2022 tarihindeki 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’na dayanılarak hazırlanan “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliği”ne bakılırsa, öğretmenlik, adaylık devrinden daha sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç meslek basamağına ayrıldı.

Uzman öğretmenliğe, yazılı imtihan müracaat tarihinin son günü prestijiyle öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan ve uzman öğretmenlik eğitim programını tamamlayan öğretmenler müracaat yaptı.

Başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, başöğretmenlik eğitim programını tamamlayan öğretmenler başvurdu.


Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı imtihandan muaf tutuldu.

Öğretmenlik Meslek Basamakları Yazılı İmtihanı, Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için başka farklı olmak üzere yılda bir kere yapılacak. Bu imtihanlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için başka farklı olmak üzere bir derece verilecek.

Diğer kamu kurumlarında misyon yapan uzman öğretmen ve başöğretmenler de uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanı için öngörülen haklardan yararlanacak.

595 BİN 598 ÖĞRETMEN İMTİHAN İÇİN MÜRACAAT YAPTI

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Meslek Basamakları Yazılı İmtihanı bilgilerine göre, öğretmenlik meslek basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin yüzde 99’u yani 606 bin 185’i eğitimlerini tamamladı.

Öğretmenlik Meslek Basamakları Yazılı Sınavı’na ise 595 bin 598 müracaat yapıldı. Yüksek lisansı bulunan 94 bin 606 öğretmen uzman, doktorası bulunan 257 öğretmen ise başöğretmenlik imtihanından muaf tutulacak.

Eğitim sisteminde bulunan 75 bin 506 bin uzman öğretmen sayısı, imtihandan muaf olan 94 bin 606 yeni uzman öğretmenle birlikte 170 bin 112’e; 89 olan başöğretmen sayısı da imtihandan muaf olan 257 öğretmenle birlikte 346’ya çıkacak.

KAYNAK: AA
 
Üst