Jean Monnet Burs Programı yazılı imtihan sonuçları belirtildi!

KriptoKamil

New member
Jean Monnet Burs Programı yazılı imtihan sonuçlarının açıklanmasıyla bir arada burstan yaralanmaya hak kazanan bursiyerler duyuruldu. Toplam 5,6 milyon avro bütçeli Burs Programı kapsamında 2021-2022 akademik yılında 160 civarında bursiyer, Avrupa’nın en saygın eğitim kurumlarında yüksek lisans ve araştırma programlarına katılabilecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Lideri Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Jean Monnet Burs Programı Yazılı İmtihan sonuçlarının açıklanmasına ait yaptığı değerlendirmede, “Uzun ve şiddetli bir kıymetlendirme süreci sonunda Jean Monnet Bursunu almaya hak kazanarak başka Avrupa ülkelerinde yüksek lisans ve araştırma programlarına katılma imkânı kazanan tüm bursiyerlerimizi gönülden kutluyorum. Yapacakları akademik çalışmalar ile AB sürecimize katkıda bulunmanın yanı sıra, ülkemizin Avrokrat insan gücü olarak Avrupa’nın geleceğinin şekillenmesine de katkıda bulunacaklar” dedi.

2 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ BURS İMKANINDAN YARARLANDI

Türkiye’nin, uygulama süreci en uzun soluklu projeleri içinde yer alan, özel olarak ülkemize yönelik bir imkân sunan Program’dan, bugüne kadar iki binin üzerinde kişi faydalandı ve Avrupa Birliği ile ilgili konularda akademik çalışmalar gerçekleştirdi.

Program 2007 yılından itibaren AB Başkanlığı tarafınca yürütülmekte olup, 2007-2021 yılları içinde yaklaşık 60 milyon avro tahsis edilmiştir. Program’dan kamu kurumlarında ya da özel kesim kuruluşlarında çalışanlar; üniversitelerimizde akademik ya da idari işçi olarak nazaranv yapanlar ile lisans son sınıf, yüksek lisans yahut doktora öğrencisi olarak tahsil bakılırsanler faydalanabilmektedir. Burs kapsamında, bursiyerlerin okul fiyatı, aylık hayat masrafları karşılanmakta ve bir keze mahsus vize ve sıhhat sigortası üzere masraflar için sabit ödenek sağlanmaktadır.

JEAN MONNET BURS PROGRAMI

Avrupa Birliği üye ülkelerinde eğitim imkânı sunan Jean Monnet Burs Programı, Avrupa Birliği tarafınca finanse edilmekte ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Merkezi Finans ve İhale Ünitesi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğinde yürütülmektedir. Program ile Türkiye’nin AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi insan kaynağı güçlendirilmekte, bu biçimdece müktesebatın aktif bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşmasına katkı sağlanmaktadır. Bur Programı ile gerek kamu ve özel kesimde gerekse akademik toplulukta, bilhassa AB ahenk sürecini destekleyecek nitelikli iş gücünün artırılması ve bu biçimdelikle sürecin hızlandırılması amaçlanmakta; bursiyerlerin eğitim aldıkları alanda yetkinlikleri artmakta, AB’nin işleyişi ile ilgili bakış açıları genişlemektedir. hem de, AB üyesi ülkelerde kalınan mühlet zarfında tesis edilen ferdi ilgiler üzerinden karşılıklı ön yargıların aşılmasına da katkıda bulunulmaktadır. Jean Monnet Burs Programı kapsamında bursiyerler vasıtasıyla Türkiye ile AB içindeki sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesine de uzun vakittir kıymetli bir dayanak sağlanmakta, ülkelerarası akademik bağlar geliştirilmekte, bursiyerlerimizin öbür Avrupa ülkelerindeki meslektaşları ile ortalarında kalıcı köprüler kurulmaktadır.

Program hakkında detaylı bilgi için: www.jeanmonnet.org.trKAYNAK: HABER7
 
Üst