20. Ulusal Eğitim Şûrası sonucu ile eğitim siyasetleri içindeki bağ güçleniyor!

KriptoKamil

New member
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meb.gov.tr adresinde erişime açılan rapora göre şûrada konulan maksatlara yaklaşıldığını kaydetti.

1-3 Aralık 2021 tarihlerinde toplanan 20. Ulusal Eğitim Şûrası’nda “Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mesleksel Gelişimi” temaları ele alınmış, Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başkanlığındaki Genel Şuraya getirilen 124 unsurun 107’si oy birliği, 17’si ise oy oldukçaluğu ile kabul edilmişti. Genel Şuraya gelen 4 teklifin ise 2’si oy oldukçaluğu, 2’si oy birliği ile kabul edilmişti. bu biçimdece büyük bir çoğunluğu oy birliği ile kabul edilen 128 tavsiye sonucu ortaya çıkmıştı.

BAKANLIK SİYASETLERİ İLE TAVSİYE KARARLARI ORTASINDAKİ BAĞ GÜÇLENİYOR


Güncel Eğitim Siyasetleri ve 20. Ulusal Eğitim Şûrası Tavsiye Kararları üçüncü raporuna ait yaptığı değerlendirmede kararlara ait süreci yakından takip ettiğine vurgu yapan Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şûra daha sonrasında üç aylık dönemlerde kıymetlendirme raporları hazırlandığını hatırlattı. Özer, “Üçüncü raporun ortaya koyduğu temel sonuç, Bakanlığın uyguladığı şimdiki siyasetler ile tavsiye kararları içindeki bağın vakit ortasında güçlenmesi oldu. Mart ayında yayımlanan birinci raporda, Bakanlık olarak attığımız adımlar ile ilişkilendiren tavsiye sonucu sayısı 57 iken haziran ayında bu sayı 62’ye, eylül ayında ise 68’e çıktı. birebir vakitte daha evvelki periyotlarda münasebet kurulan tavsiye kararlarına dair atılan adımlarda da derinlik sağlandı. Tutarlılığın en yüksek olduğu tema ‘Temel eğitimde fırsat eşitliği’… Başka temalarda da Bakanlığın adımları ve tavsiye kararları içinde ahengin arttığı gözlendi.” dedi.

Özer, raporda Bakanlık siyasetlerinin, eğitim paydaşlarının görüşlerini daha fazla yansıttığına dikkat çekildiğini söylemiş oldu.

MEVCUT SİYASETLERDE KOYULAN MAKSATLARA YAKLAŞILIYOR

Raporda, bir yandan atılan adımlarla tavsiye kararları içindeki bağ değerlendirilirken bir yandan Bakanlığın ana siyaset alanlarında aldığı uzaklığın ortaya konulduğunu lisana getiren Bakan Özer, “Okul öncesinde hedeflenen okullaşma oranlarına ulaşmak için gereken yatırımlar, okullar içindeki imkân farklarının azaltılması için sürdürülen projeler, öğretmen eğitiminde getirilen yeni yaklaşımın sonuçları ve mesleksel eğitimde sürdürülen paradigma değişiminin aktüel çıktıları sunuldu. Ortaya konulan sonuçlar, 2022 yılının sonuna hakikat kütüphanelerdeki kitap sayılarına, ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’nde hedeflenen dayanaklara, okul öncesinde hedeflenen anaokulu ve ana sınıfı sayılarına değerli ölçüde yaklaşıldığını gösterdi.” diye konuştu.

KAYNAK: HABER7
 
Üst