İngiltere Kaç Ülkenin Sahibi ?

Semerkant

Global Mod
Global Mod
İngiltere'nin Sahip Olduğu Ülkeler: Bir İnceleme

Bu makalede, İngiltere'nin sahip olduğu ülkelerin sayısını araştıracağız ve bu durumun arkasındaki tarihi ve politik faktörleri ele alacağız. İngiltere'nin sahip olduğu ülkelerin listesini çıkarırken, İngiliz İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nu da göz önünde bulunduracağız. Ayrıca, İngiltere'nin bu ülkelerle ilişkilerini ve bu ilişkilerin günümüzdeki durumunu da ele alacağız.

1. İngiltere'nin Sahip Olduğu Ülkelerin Sayısı

İngiltere'nin sahip olduğu ülkelerin sayısı konusunda kesin bir rakam vermek karmaşıktır. Bunun nedeni, İngiltere'nin tarih boyunca geniş bir imparatorluk kurmuş olması ve bu imparatorluğun birçok farklı dönemde farklı bölgeleri içermesiyle ilgilidir. Ancak, İngiltere'nin bugün sahip olduğu doğrudan egemenlik altındaki ülkelerin sayısı altıdır: İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda, Jersey ve Man Adası. Ancak, İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir parçası olan ve İngiltere'nin himayesi altındaki bağımsız devletlerin sayısı daha fazladır.

2. İngiliz Milletler Topluluğu ve İngiltere'nin Himayesi

İngiliz Milletler Topluluğu, İngiltere'nin tarih boyunca kontrol ettiği veya etkilediği bir dizi ülkenin bir araya geldiği bir yapıdır. Bu yapı, İngiltere'nin eski kolonileri, bağımsız krallıkları ve diğer himaye altındaki bölgeleri içerir. Bu ülkeler genellikle İngiliz Milletler Topluluğu'na bağımsız üye devletler olarak katılırlar ve İngiltere ile bağlarını sürdürürler. Günümüzde, İngiliz Milletler Topluluğu'na 54 ülke üyedir ve bunların birçoğu İngiltere'nin eski kolonileridir.

3. İngiltere'nin Eski Kolonileri ve Himaye Altındaki Bölgeler

İngiltere'nin eski kolonileri ve himaye altındaki bölgeleri, İngiliz İmparatorluğu'nun genişlemesiyle oluşmuştur. Bu bölgeler arasında Hindistan, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Nijerya ve Kenya gibi büyük ve etkili bölgeler bulunmaktadır. Bu bölgelerin birçoğu, İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir parçası olarak bağımsızlık kazanmış ve İngiltere ile yakın ilişkilerini sürdürmüştür.

4. İngiltere'nin Bugünkü İlişkileri

Bugün, İngiltere'nin eski kolonileri ve himaye altındaki bölgelerle ilişkileri genellikle dostane ve işbirliğine dayalıdır. Bu ülkeler genellikle İngiltere ile kültürel, ekonomik ve siyasi bağlara sahiptir ve birbirlerini sık sık ziyaret ederler. İngiliz Milletler Topluluğu, bu ülkeler arasında yakın işbirliğini teşvik etmek için bir platform olarak hizmet etmektedir.

5. Sonuç: İngiltere'nin Küresel Etkisi

İngiltere'nin sahip olduğu ülkelerin sayısı karmaşık bir konudur ve tarih boyunca birçok değişikliğe uğramıştır. Ancak, İngiltere'nin bugün sahip olduğu doğrudan egemenlik altındaki altı ülke ve İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı diğer ülkeler, İngiltere'nin küresel etkisinin bir göstergesidir. Bu ülkeler arasındaki ilişkiler, İngiltere'nin küresel liderliği ve etkisi üzerinde önemli bir rol oynamaktadır.
 
Üst