Ne vakit erken ergenlik tedavisi başlanmalıdır?

HeZero

Global Mod
Global Mod
Erken ergenlik, kızlarda 8 ve erkeklerde 9 yaşından evvel ergenliğin başlaması olarak tanımlanır.

Yüzyılın eğilimi olarak ergenliğin başlaması daha küçük yaşlarda olmaktadır. Bilhassa küçük yaşta başlayan ve süratli ilerleyen ergenlikler tedavi edilmelidir.

Erken ergenliği olan çocuklarda tedaviye başlama sonucu, çocuğun yaşına, ergenliğin ilerleme suratına, uzunluk ve kemik yaşına bağlıdır.

Bilhassa küçük yaşta başlayan ve süratli ilerleyen erken ergenliklerde, Erken Ergenlik Tedavisi daha tesirlidir ve tedavinin muvaffakiyet oranı yüksektir. Bunun tersine epey yavaş ilerleyen ergenliği olan çocuklarda yahut olağan ergenlik yaşına yakın yaşlarda ergenliği başlayan çocuklarda, Erken Ergenlik tedavisinin faydası azdır.

Örneğin 6 yaşından evvel erken ergenliği başlayan kızlarda, tedavi ile erişkin uzunluğu ortalama 9-10 cm artmaktadır. Öteki taraftan 6-8 yaşları içinde tedaviye başlanan kızlarda, erişkin uzunluk yararı ortalama 4-7 cm olmaktadır. Tedavi başlangıcında kemik yaşı ne kadar ileri ise, erişkin uzunluk çıkarı maalesef o derece düşüktür.

Bu niçinlerden dolayı ergenliği başlayan çocuklar, en kısa vakitte denetim edilmeli ve tedavi başlanmalıdır.
 
Üst